Leczenie chrapania

Poczta kwiatowa

Przyczyny chrapania mogą być bardzo zróżnicowane, między innymi w zależności od wieku. U dzieci, jak i u dorosłych problem chrapania ma inny wymiar, inne mogą być też jego przyczyny oraz co za tym idzie także sposoby leczenia.

Jeśli chodzi o niemowlaki to jedną z częściej występujących w ich przypadku dolegliwości jest tak zwana wiotkość krtani, co może mieć wpływ na trudności z oddychaniem, a co za tym idzie pojawić może się chrapanie.

Problem ustępuje samoczynnie

Problem ten jednak u zdecydowanej większości pacjentów ustępuje samoczynnie i nie wymaga żadnego dodatkowego leczenia. Jeśli jednak dotyka dorosłych, to nie obejdzie się już bez pomocy lekarza. Inną, także występującą zdecydowanie częściej w wieku dziecięcym dolegliwością mogącą powodować chrapanie są problemy z migdałkami. Aby wiedzieć jak leczyć chrapanie, należy w pierwszej kolejności dokładnie określić przyczynę chrapania. Czasem do tego aby przestać chrapać konieczne jest całkowite usunięcie problemu, który powodować może chrapanie. Chodzi nie tylko o migdałki, problemem może być także deformacja przegrody nosowej, co także wymagać może przejścia zabiegu chirurgicznego. Droga do tego aby ustalić to jak przestać chrapać może być jednak dosyć długa.

Pierwsze kroki kierowania pacjenta

Leczenie chrapaniaPacjent po pierwsze kierowany jest do laryngologa. Już pierwsza wizyta może określić jednoznacznie główną przyczynę trudności w oddychaniu podczas snu, jednakże nie zawsze. Także laryngolog zlecić może dodatkowe, specjalistyczne badania. Do odrębnych badań w tym zakresie zaliczyć można badania które koncentrują się na badaniu zaburzeń oddechu podczas snu. W zależności od istoty problemu określa się to co na chrapanie będzie najlepsze. Niektórym pacjentom jak najbardziej w zupełności wystarczą leki, inni natomiast zakwalifikowani mogą być do operacji chirurgicznej która pomoże im pozbyć się problemów z oddychaniem podczas chrapania. Niekoniecznie muszą być to operacji skomplikowane, do częściej wykonywanych zaliczana może być chociażby operacja podniebienia, co może być jedyną przyczyną problemów takich jak chrapnie.